Audio

KUR`AN

Sura “El-Fatiha”
Sura “El-Beqare”
Sura “Alu-’Imran”
Sura “En-Nisa’”
Sura “El-Ma’ide”
Sura “El-En’am”
Sura “El-A’raf”
Sura “El-Enfal”
Sura “Et-Tewbe”
Sura “Junus”
Sura “Hud”
Sura “Jusuf”
Sura “Er-Ra’d”
Sura “Ibrahim”
Sura “El-Hidžr”
Sura “En-Nahl”
Sura “El-Isra’”
Sura “El-Kehf”
Sura “Merjem”
Sura “Ta-Ha”
Sura “El-Enbija’”
Sura “El-Hadždž”
Sura “El-Mu’minun”
Sura “En-Nur”
Sura “El-Furqan”
Sura “Eš-Šu’ara”
Sura “En-Neml”
Sura “El-Qasas”
Sura “El-’Ankebut”
Sura “Er-Rum”
Sura “Luqman”
Sura “Es-Sedžde”
Sura “El-Ahzab”
Sura “Sebe’”
Sura “Fatir”
Sura “Ja-Sin”
Sura “Es-Saffat”
Sura “Sad”
Sura “Ez-Zumer”
Sura “Gafir”
Sura “Fussilet”
Sura “Eš-Šura”
Sura “Ez-Zuhruf”
Sura “Ed-Duhan”
Sura “El-Džasija”
Sura “El-Ahqaf”
Sura “Muhammed”
Sura “El-Feth”
Sura “El-Hudžurat”
Sura “Qaf”
Sura “Ez-Zarijat”
Sura “Et-Tur”
Sura “En-Nedžm”
Sura “El-Qamer”
Sura “Er-Rahman”
Sura “El-Waqi’a”
Sura “El-Hadid”
Sura “El-Mudžadela”
Sura “El-Hašr”
Sura “El-Mumtehina”
Sura “Es-Saff”
Sura “El-Džumu’a”
Sura “El-Munafiqun”
Sura “Et-Tegabun”
Sura “Et-Talaq”
Sura “Et-Tahrim”
Sura “El-Mulk”
Sura “El-Qalem”
Sura “El-Haaqqa”
Sura “El-Me’aridž”
Sura “Nuh”
Sura “El-Džinn”
Sura “El-Muzzemmil”
Sura “El-Muddessir”
Sura “El-Qijama”
Sura “El-Insan”
Sura “El-Murselat”
Sura “En-Nebe’”
Sura “En-Nazi’at”
Sura “‘Abese”
Sura “Et-Tekwir”
Sura “El-Infitar”
Sura “El-Mutaffifin”
Sura “El-Inšiqaq”
Sura “El-Burudž”
Sura “Et-Tariq”
Sura “El-A’la”
Sura “El-Gašija”
Sura “El-Fedžr”
Sura “El-Beled”
Sura “Eš-Šems”
Sura “El-Lejl”
Sura “Ed-Duha”
Sura “El-Inširah”
Sura “Et-Tin”
Sura “El-’Aleq”
Sura “El-Qadr”
Sura “El-Bejjina”
Sura “Ez-Zilzal”
Sura “El-’Adijat”
Sura “El-Qari’a”
Sura “Et-Tekasur”
Sura “El-’Asr”
Sura “El-Humeza”
Sura “El-Fil”
Sura “Qurejš”
Sura “El-Ma’un”
Sura “El-Kewser”
Sura “El-Kafirun”
Sura “En-Nasr”
Sura “El-Mesed”
Sura “El-Ihlas”
Sura “El-Feleq”
Sura “En-Nas”

    anim1.gif (27244 bytes)        anim1.gif (27244 bytes)        anim1.gif (27244 bytes)        anim1.gif (27244 bytes)    
- Slušaj i čitaj Kur'an 
1. Al-Fatiha ( Pristup )
2. Al-Baqara ( Krava )
3. Ali'Imran ( Imranova porodica )
4. An-Nisa' ( Zena )
5. Al-Ma'idah ( Trpeza )
6. Al-An'am ( Stoka )
7. Al-A'raf ( Bedemi )
8. Al-Anfal ( Plijen )
9. At-Tawba ( Pokajanje )
10. Yunus ( Junus )
11. Hud ( Hud )
12. Yusuf ( Jusuf )
13. Ar-Ra'd ( Grom )
14. Ibrahim ( Ibrahim )
15. Al-Hijr ( Hidzr )
16. An-Nahl ( Pcele )
17. Al-Isra' ( Nocno putovanje )
18. Al-Kahf ( Pecina )
19. Maryam ( Merjem )
20. Ta-Ha ( Ta Ha )
21. Al-Anbiya' ( Vjerovjesnici )
22. Al-Hajj ( Hadzdz )
23. Al-Mu'minun ( Vjernici )
24. Al-Nur ( Svjetlost )
25. Al-Furqan ( Furqan )
26. Ash-Shu'ara ( Pjesnici )
27. An-Naml ( Mravi )
28. Al-Qasas ( Kazivaja )
29. Al-'Ankabut ( Pauk )
30. Ar-Rum ( Bizantinci )
31. Luqman ( Luqman )
32. As-Sajdah ( Sedzda )
33. Al-Ahzab ( Saveznici )
34. Saba' ( Saba )
35. Fatir ( Stvoritelj )
36. Ya-Sin ( Ja-Sin )
37. As-Saffat ( Redovi )
38. Sad ( Sad )
39. Az-Zumar ( Skupovi )
40. Al-Mu'min ( Vjernik )
41. Fussilat ( Objasnjenje )
42. Ash-Shura ( Dogovaranje )
43. Az-Zuhruf ( Ukras )
44. Ad-Duhan ( Dim )
45. Al-Jathiya ( Oni koji klece )
46. Al-Ahqaf ( Ahqaf )
47. Muhammad ( Muhammed )
48. Al-Fath ( Pobjeda )
49. Al-Hujurat ( Sobe )
50. Qaf ( Kaf )
51. Ad-Dariyat ( Oni koji pusu )
52. At-Tur ( Gora )
53. An-Najm ( Zvjezda )
54. Al-Qamar ( Mjesec )
55. Ar-Rahman ( Milostivi )
56. Al-Waqi'a ( Dogadaj )
57. Al-Hadid ( Gvozde )
58. Al-Mujadalah ( Rasprava )
59. Al-Hashr ( Progonstvo )
60. Al-Mumtahina ( Provjerena )
61. As-Saff ( Bojni rea )
62. Al-Jumu'a ( Petak )
63. Al-Munafiqun ( Licemjeri )
64. At-Tagabun ( Samoobmana )
65. At-Talaq ( Razvod braka )
66. At-Tahrim ( Zabrana )
67. Al-Mulk ( Vlast )
68. Al-Qalam ( Kalem )
69. Al-Haqqa ( Cas neizbjezni )
70. Al-Ma'arig ( Stepeni )
71. Nuh ( Nuh )
72. Al-Jinn ( Dzinni)
73. Al-Muzzammil ( Umotani )
74. Al-Muddattir ( Pokriveni )
75. Al-Qiyama ( Smak Svijeta )
76. Al-Insan ( Covjek )
77. Al-Mursalat ( Poslani )
78. An-Naba' ( Vjesti )
79. An-Nazi'at ( Oni koji cupaju )
80. 'Abasa ( Namrstio se )
81. At-Takwir ( Prestanak sjaja )
82. Al-Infitar ( Rascjepljenje)
83. Al-Mutaffifun ( Oni koji pri mjerenju zakidaju )
84. Al-Inshiqaq ( Cijepanje )
85. Al-Buruj ( Sazvjezdza )
86. At-Tariq ( Danica )
87. Al-A'la ( Svevisnji )
88. Al-Ghashiya ( Teska nevolja )
89. Al-Fajr ( Zora )
90. Al-Balad ( Grad )
91. Ash-Shams ( Sunce )
92. Al-Layl ( Noc )
93. Ad-Duha ( Jutro )
94. Al-Inshirah ( Sirokogrudnost )
95. At-Tin ( Smokva )
96. Al'Alaq ( Ugrusak)
97. Al-Qadr ( Noc Kadr )
98. Al-Bayyina ( Dokaz jasni )
99. Az-Zilzal ( Zemljotres )
100. Al-'Adiyat ( Oni koji jure )
101. Al-Qari'a ( Smak svijeta )
102. At-Takatur ( Nadmetanje )
103. l-'Asr ( Vrijeme )
104. Al-Humazah ( Klevetnik )
105. Al-Fil ( Slon )
106. Quraish ( Kurejsije )
107. Al-Ma'un ( Davanje u naruc )
108. Al-Kawtar ( Mnogo dobro )
109. Al-Kafirun ( Nevjernici )
110. An-Nasr ( Pomoc )
111. Al-Masad ( Al-Lahab )
112. Al-Ihlas ( Iskrenost )
113. Al-Falaq ( Svitanje )
114. An-Nas ( Ljudi )

    anim1.gif (27244 bytes)        anim1.gif (27244 bytes)        anim1.gif (27244 bytes)        anim1.gif (27244 bytes)    

PREVOD- KUR`ANA

Prevod Kur`ana

 

Prevod Kur'ana po džuzovima
- Prevod - Kur'an - Džuz - 01.  
- Prevod - Kur'an - Džuz - 02.  
- Prevod - Kur'an - Džuz - 03.  
- Prevod - Kur'an - Džuz - 04  
-
Prevod - Kur'an - Džuz - 05.  
- Prevod - Kur'an - Džuz - 06.  
- Prevod - Kur'an - Džuz - 07.  
- Prevod - Kur'an - Džuz - 08.  
- Prevod - Kur'an - Džuz - 09.  
- Prevod - Kur'an - Džuz - 10.  
- Prevod - Kur'an - Džuz - 11.  
- Prevod - Kur'an - Džuz - 12.  
- Prevod - Kur'an - Džuz - 13.  
- Prevod - Kur'an - Džuz - 14.  
- Prevod - Kur'an - Džuz - 15.  
- Prevod - Kur'an - Džuz - 16.  
- Prevod - Kur'an - Džuz - 17.  
- Prevod - Kur'an - Džuz - 18.  
- Prevod - Kur'an - Džuz - 19.  
- Prevod - Kur'an - Džuz - 20.  
- Prevod - Kur'an - Džuz - 21.  
- Prevod - Kur'an - Džuz - 22.  
- Prevod - Kur'an - Džuz - 23.  
- Prevod - Kur'an - Džuz - 24.  
- Prevod - Kur'an - Džuz - 25.  
- Prevod - Kur'an - Džuz - 26. 
- Prevod - Kur'an - Džuz - 27. 
- Prevod - Kur'an - Džuz - 28.  
- Prevod - Kur'an - Džuz - 29.  
- Prevod - Kur'an - Džuz - 30.  .

-ISLAMSKE-PRICE-

   
Islamske priče

     anim1.gif (27244 bytes)        anim1.gif (27244 bytes)        anim1.gif (27244 bytes)        anim1.gif (27244 bytes)   

- Džennetska ptičica - Abdurrahman Salkanović   
- Hedija - poklon mog prijatelja - Abdurrahman Salkanović   
- Nezaboravi namaz junače   
- Pokrivanje žene - zašto? - Abdurrahman Salkanović   
- Rana na Srcu - Abdurrahman Salkanović   
- Šejtanske vesvese - Abdurrahman Salkanović   
- Tekbiri oko Sarajeva   
- Životna želja Fatime i Salema - Abdurrahman Salkanović   
Priče za slušanje u Microsoft Power Pointu


    anim1.gif (27244 bytes)        anim1.gif (27244 bytes)        anim1.gif (27244 bytes)        anim1.gif (27244 bytes)    

Ostali audio sadržaj

 

Razna audio predavanja
Audio Dove Hisnul Muslim i druge dove
Audio predavanja o Hadžu i Umri
Propisi Hadždža i Umre
Audio pitanja i odgovori
Mr.Safet Kuduzović
Samir Avdić prof.
Jusuf Barčić
- Pitanja i odgovori 1  
- Pitanja i odgovori 2  
- Pitanja i odgovori 3  

Elvedin Huseinbašić prof.

- Pitanja i odgovori 1  

Jasmin Ðanan


- Pitanja i odgovori 1  
Vjerodostojne predaje - Hadisi
Pokajnici
Kazivanje o Allahovim Vjerovjesnicima
Radio emisije
    anim1.gif (27244 bytes)        anim1.gif (27244 bytes)        anim1.gif (27244 bytes)        anim1.gif (27244 bytes)    
The last comments on this page:
Comment posted by ThomasEXPIC, 09.10.2017 um 16:17 (UTC):
konsolidacja zad³u¿enia Lublin [url=http://partyservicepatejko.olsztyn.pl/]jaki kredyt konsolidacyjny Kolbuszowa[/url] konsolidacja kredytu £añcut.
kredyty konsolidacyjne Dêbica [url=http://ubezpieczeniaszejn.pl/]konsolidacja zad³u¿enia Tomaszów lubelski[/url] jaki kredyt konsolidacyjny Strzy¿ów.
po¿yczka bez bik Ropczyce [url=http://iwatour.pl/]kredyt Rzeszów[/url] kredyt Przeworsk.

Comment posted by Timmybem, 23.09.2017 um 13:01 (UTC):
Hi HI

Comment posted by Michaelphima, 18.02.2017 um 14:49 (UTC):
Forex

Comment posted by acyclovir medication cost, 21.11.2016 um 15:47 (UTC):
<a href=http://furosemidefordogs.bid>furosemide</a>

Comment posted by oroduli, 22.11.2015 um 03:53 (UTC):
http://dapoxetine-cheapestpricepriligy.com/ - Priligy Order <a href="http://order-onlinedoxycycline.net/">Doxycycline</a> http://furosemide-lasixonline.net/

Comment posted by xawwudi, 20.11.2015 um 13:55 (UTC):
http://dapoxetine-cheapestpricepriligy.com/ - Buy Dapoxetine <a href="http://order-onlinedoxycycline.net/">Doxycycline Hyclate</a> http://furosemide-lasixonline.net/

Comment posted by louis vuitton official site usa, 21.10.2013 um 14:57 (UTC):
888 If the right way to dress in saree is difficult dilemma for yourself then below you would probably discover the painless answer to this issue.. She was stunning in her 20s, she's lovely now and she'll be gorgeous 20 years from now.
louis vuitton official site usa http://www.numbers101.com/louis-vuitton-official-website.html

Comment posted by christian louboutin shoes outlet, 21.10.2013 um 11:26 (UTC):
888 If learn how to dress in saree is involved question in your case then here you would probably find the straightforward reply to to this concern.. She was amazing in her 20s, she's stunning now and she'll be lovely 20 years from now.
christian louboutin shoes outlet http://zbcode.com/christianlouboutinoutlet/

Comment posted by replica louis vuitton bags, 19.10.2013 um 15:13 (UTC):
888 If how one can put on saree is intricate issue for yourself then below you'll find the rather simple reply to this concern.. She was wonderful in her 20s, she's attractive now and she'll be attractive 20 years from now.
replica louis vuitton bags http://www.lheverything.com/replica-louis-vuitton.html

Comment posted by nfl jerseys for kids, 18.10.2013 um 11:48 (UTC):
999 The invention of the new antitheft not simply stunning and also practical. She would not communicate carats or cost tags even though displaying me a ring identical with the just one Ponder ordered which was built by Precision Set.
nfl jerseys for kids http://kidsnfljerseys.1800adsense.comAdd comment to this page:
Your Name:
Your message:

 
Advertisement
 
 

 
5 visitors (17 hits)
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=